برتر


22 آبان 1401
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه

 

21 آبان 1401
چک لیست و شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر استان

 

10 مهر 1401
کسب رتبه مقاله برتر توسط سرکارخانم تاجیک در بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

 

25 ارديبهشت 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1401

 

27 بهمن 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 1400

 

5 آذر 1400
فراخوان انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استانی

 

23 آبان 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم 1400

 

2 شهريور 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم 1400

 

8 خرداد 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول 1400

 

2 آذر 1399
انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه سوم 99

 

21 آبان 1399
رویداد ملی هفته پژوهش و شیوه نامه های انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استان و دانشگاه

 

17 خرداد 1399
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1399

 

20 بهمن 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 98

 

18 آذر 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 98

 

16 آذر 1398
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان

 

5 آذر 1398
رویداد ملی هفته پژوهش و شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استان و دانشگاه

 

23 شهريور 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 98

 

1 امرداد 1398
(تمدید فراخوان تا 20 مرداد ماه) سیزدهمین جشنواره انتخاب کارآفرین برتر 1397 - 1398

 

4 ارديبهشت 1398
جشنواره اید‌های برتر بخش کشاورزی

 

11 اسفند 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سال 97

 

2 دی 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 97

 

3 مهر 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

 

19 خرداد 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

 

23 آبان 1396
فراخوان هجدهمین جشنواره انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استانی سال 1396

 

2 آذر 1395
فراخوان هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان

 

20 آبان 1394
4آذر، آخرین موعد دریافت مستندات جهت انتخاب پژوهشگر برتر سال 1394

 
 
 
< >