فراخوان انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه سال 1402

28 آبان 1402

احتراماً؛ پیرو جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1402/8/14 در خصوص جشنواره هفته پژوهش سال 1402 و تقدیر از پژوهشگران و فناوران گرامی در محورهای هشت گانه پژوهشی (طرح پژوهشی برتر، نوآوري ، اکتشاف ، طراحی نرم افزار، اختراع ثبت شده ، ثبت ژن ، مقالات منتشره در مجلات معتبر داخلی و خارجی ، مقالات ارائه شده در همایشهاي داخلی و خارجی ، مقامهاي کسب شده در جشنواره هاي رازي و خوارزمی و سایر جشنواره هاي بین المللی ، کتب منتشره بصورت ترجمه یا تالیف ، عضویت در کمیته ها و شوراهاي وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه، شوراي پژوهش در آموزش ، داوري مقالات منتشره در مجلات معتبر خارجی و داخلی، کتب تخصصی، طرحهاي پژوهشی شامل داوري پروپوزال و گزارش نهایی)، و محور فناوری بدینوسیله جهت اطلاع از نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی و فناوری " به پیوست شیوه نامه اجرایی و چک لیست محاسبه امتیازات، حضورتان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است محاسبه امتیازات پژوهشگران محترم هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان به عهده دبیرخانه بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری می باشد. همچنین موعد دریافت مستندات ایشان تا هشتم آذرماه  سال جاری مقرر گردیده است و بعد از این تاریخ هیچگونه مستنداتی را نمی پذیریم .

ارسال مستندات اعضای هیات علمی و کارمندان : tarh@bpums.ac.ir

ارسال مستندات دانشجویان : srtc@bpums.ac.ir

 

1. دانلود شیوه نامه پژوهشگر برتر هیات علمی و کارکنان

دانلود چکلیست امتیازدهی (مخصوص اعضای هیات علمی و کارکنان)

 

2. دانلود شیوه نامه پژوهشگر برتر دانشجویی