نقشه سایت معاونت تحقیقات و فناوری
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معاونت تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
معرفی معاون تحقیقات و فناوری
تاریخچه، چشم انداز، اهداف و راهبردها
چارت سازمانی
معاونین ادوار
مدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات
جذب هیأت علمی پژوهشی
مدیریت توسعه فناوری سلامت
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
Collapse سامانه پژوهشیارسامانه پژوهشیار
ورود به سامانه
راهنمای سامانه
Collapse پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارسپژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
واحد توسعه تحقیقات بالینی
مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
Collapse مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر / کوهورتمطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر / کوهورت
مطالعه کوهورت سلامت سالمندی
میزخدمت
پـذیرش دکتری تخصصی پژوهشی (PhD. by research)
فرآیندهای مشترک معاونت تحقیقات و فناوری
Collapse ارزشیابیارزشیابی
ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری
نتایج ارزشیابی
Collapse ارزشیابی بر اساس شاخص اثر گزاری پژوهشارزشیابی بر اساس شاخص اثر گزاری پژوهش
فراخوان پذیرش طرح های کاربردی
Collapse ارزیابی معیار شفافیت (دولت شفاف)ارزیابی معیار شفافیت (دولت شفاف)
اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها
اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالیانه معاونت
جزییات مرتبط با قراردادها
مناقصات و مزایدات
مجوزهای اعطا شده توسط معاونت
ثبت نام کارگاه
Collapse طرح تکریم ارباب رجوعطرح تکریم ارباب رجوع
فرم پیشنهادات و انتقادات
سنجش رضایت ارباب رجوع
لیست معاونت های تحقیقات و فناوری کشور
تماس با ما
< >