محور شفافیت (دولت شفاف) مناقصات و مزایدات

1402/1/19 0:0

مناقصات

سال 1399 = تامین نیروی انسانی حجمی شرکتی

سال 1400 = تامین نیروی انسانی حجمی شرکتی

سال 1401 = تامین نیروی انسانی حجمی شرکتی

سال 1402 = تامین نیروی انسانی حجمی شرکتی

 

مزایدات

سال 1399 = فاقد مزایده

سال 1400 = فاقد مزایده

سال 1401 = فاقد مزایده

سال 1402 = فاقد مزایده تا کنون


تاریخ بروز رسانی:   9 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >