اهداف و راهبردها

1391/3/2 0:0

تاریخچه:

معاونت پژوهشی و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ابتدا به صورت "مدیریت پژوهشی" و زیر نظر معاونت آموزش و پژوهش کار خود را آغاز کرد و در سال 1390 به عنوان یک معاونت مستقل و در دوره جناب آقای دکتر استوار کار خود را آغاز نمود. ایشان به عنوان اولین معاون تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بوده و این معاونت از آن روز مستقل و یکی از 8 معاونت دانشگاه می باشد. ریاست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه را از سال 1400 سرکار خانم دکتر اکرم فرهادی برعهده گرفتند و تا کنون این مسوولیت بر عهده ایشان میباشد. امروز معاونت تحقیقات در شرایط مناسبی بوده و دارای 3 مدیریت مستقل، 2 کتابخانه مجهز و مجزا، یک پژوهشکده با چهار مرکز تحقیقات و یک مرکز رشد می باشد.

چشم انداز

ما بر آنيم طی چهارساله آینده از طريق پژوهش هاي كاربردي بنيادي و بکارگیری فناوری های نوین ، قابليت هاي موجود در استان، موقعیت استراتژیک در منطقه خلیج فارس و چشم انداز نقشه جامع علمی کشور، موجبات گسترش علم و افزایش توان دانشگاه در جهت ارتقا و حفظ سلامت انسان و محیط زیست را فراهم آوریم. مصمم هستیم تا به رتبه برتر در بین دانشگاههای همتراز دست یافته و نقش مرجع علمی در حوزه دانش زیست فناوری پزشکی دریایی در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس را بدست آوریم.

مأموریت

معاونت‌ تحقیقات و فناوری‌ دانشگاه علوم پزشکی‌ بوشهر‌ به عنوان متولی پژوهش های بنیادی در راستای تأمین و حفظ ارتقاء سلامت جامعه و محیط زیست تشکیل شده است تا با بهره‌گیری از رهبری  پویا، مدیران مجرب، اعضای هیأت علمی برجسته، کارکنان توانمند و دانشجویان مستعد و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی محلی، ملی، بین المللی و ترجمان دانش، نسبت‌ به‌ تعالی‌ تولید و بهره برداری‌ از دانش‌ در حیطه‌ های‌ مرتبط‌ با سلامت‌ اقدام می‌ نماید.

رسالت‌ معاونت‌ تحقیقات و فناوری‌ دانشگاه به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

v    حمایت‌ از انجام انواع طرحهای‌ پژوهشی‌ و توسعه‌ کمی‌ و کیفی‌ تحقیقات در حوزه سلامت‌ و محیط زیست

v    حمایت از بروندادهای پژوهشی به صورت انتشار کتب، مقالات، رساله و مجلات علمی 

v    شناسایی و تامین منابع علمی چاپی و الکترونیکی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه در جهت ارتقا آموزشی و پژوهشی آنها.

v    توانمندسازی‌ پژوهشگران در راستای تعالی نیازهای اطلاعات علمی و پژوهشی و آموزش دستیابی به منابع روزآمد حوزه سلامت  با برگزاری‌ دوره ها و کارگاههای‌ مورد نیاز

v    ایجاد و گسترش مراکز ، آزمایشگاههای جامع و پایگاههای‌ تحقیقاتی‌ در حوزه‌های  سلامت و محیط زیست  جهت‌ توسعه پژوهش‌

v    ایجاد و تسهیل‌ استفاده از فرصتهای‌ مطالعاتی‌ و شرکت‌ در کنگره های‌ کشوری‌ و بین‌ المللی‌ پژوهشگران در حوزه سلامت

v    جذب و تامین‌ اعتبارات لازم برای‌ اجرای طرح های‌ تحقیقاتی‌ و سایر امور پژوهشی‌ حوزه سلامت و محیط زیست

v    نظارت و ارزیابی وضعیت موجود کلیه‌ امور پژوهشی‌ و تحقیقاتی دانشگاه، اعضای‌ هیأت علمی‌، پژوهشگران، کارکنان و دانشجویان

 

ارزش‌ها

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی‌ بوشهر با مددجوئی‌ از ذات اقدس الهی‌ و اعتقاد و پایندی‌ به‌ رعایت‌ کامل‌ موازین‌ شرعی‌ و اخلاقی‌ تلاش خواهد نمود تا در راستای‌ ارتقای‌ مستمر کمیت‌ و کیفیت‌ خدمات و دستیابی‌ به‌ اهداف خود به‌ ارزش های‌ زیر پای‌ بند باشد:

v     احترام به‌ قوانین‌ و مقررات اداري و عمل‌ به‌ آنها توسط مدیران و پرسنل معاونت تحقیقات با هدف مشتری‌ مداری‌ و تکریم‌ ارباب رجوع مبتنی‌ بر شان و کرامت‌ انسانی‌؛

v     حفظ‌ و گسترش موازین‌ شرع مقدس اسلام در همه‌ امور و پایبندي و التزام به‌ مفاد قانون اساسی‌ جمهوري اسلامی‌

v      شفافیت‌ و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، تعهد سازمانی ‌و پاسخگویی‌ در قبال جامعه ‌، اعضای‌ هیأت علمی‌، دانشجویان و کارکنان

v      حفظ‌ و رعایت‌ مالکیت‌ معنوی‌ در تراز ملی‌ و جهانی‌ پژوهشهای حوزه سلامت و محیط زیست

v      رعایت‌ اخلاق پزشکی‌ در خدمات آموزشی‌، پژوهشی‌، بهداشتی‌ و درمانی‌

v      مدیریت مشارکتی با هدف هم افزایی دانش بین کارکنان و توامند سازی آنها و گسترش کار گروهی‌ (Team work) در تمامی‌ سطوح معاونت و مراکز تحقیقاتی

v      توسعه‌ شایسته‌ سالاری‌ با تاکید توامان بر تخصص‌ و تعهد منابع‌ انسانی‌

v      احترام و استقبال از مشارکت‌های‌ مردمی‌، خیرین‌ و سازمانهای‌ مردم نهاد در همکاری و تعامل با طرح‌های سامت محور و دوستدار محیط زیست

v      تحلیل مستمر کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران ذینفع متناسب با نیاز آنها

v     گسترش روحیه‌ خلاقیت‌، نوآوري، مشارکت‌ جویی‌ و پویایی‌ کارکنان در جهت پیشبرد اهداف معاونت

v      توجه‌ به‌ ارمانگرایی‌ و آینده نگري در تصمیم‌ گیريها و تصمیم‌ سازي ها

v      به روز رسانی مستمر منابع اطلاعاتی جهت دسترسی ذینفعان به دانش روزآمد با بکارگیری فناوری های نوین،  ایجاد  محیطی          کاربرمدار، ایمن با هدف بالا بردن اعتماد و وفاداری پژوهشگران و ذینفعان

v      گسترش‌ روحیه‌ مهرورزي، مسئولیت‌ پذیري و پاسخگو بودن‌ در مقابل‌ عملکردها

 

ابزار و وسیله

1-برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر شواهد

2-نگرش سیستمی در تصمیم گیری و استفاده از خرد جمعی

3-نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند پژوهش

4-نیروی انسانی متخصص

5-جذب گرانت های پژوهشی

رسالت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در راستای ظرفیت سازی در حوزه پژوهش و فناوری های سلامت ماموریت دارد بستری مناسب و همه جانبه نگر در موضوعات تحقیقاتی برای پژوهشگران ومحققین از طریق بهره برداری از پتانسیل های پژوهشی موجود در دانشگاه، فعالیت گروهی و تولید علم و فناوری بر پایه پژوهش های کاربردی با تاکید بر اصول اخلاق در پژوهش فراهم نماید و خود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، با توجه به نقش انكار ناپذير پژوهش در تصميم گيري هاي كلان و توسعه همه جانبه و به لحاظ نياز و موقعيت فعلي كشورمان به توليد علم، مصمم است در راستاي سياست هاي پژوهشي كشور بروز و ظهور خلاقيت ها و استعدادها، بسترسازي نموده و ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت هاي پژوهشي را فراهم نمايد و در نهايت با بكارگيري نتايج تحقيقات براي ايجاد تغيير مناسب، استفاده رسمي و عيني موثر آن را فراهم گرداند. لذا براي نيل به ماموريت فوق، اين معاونت فعاليت هاي خود را در قالب مديريت هاي ذيل ساماندهي نموده است.

  •  مديريت توسعه پژوهش و ارزشيابي تحقيقات
  •  مديريت اطلاع رساني پزشكي و شبكه پژوهش
  • مديريت توسعه فناوري سلامت

اهداف و راهبردها : 
- توليد دانش نوين در عرصه علوم پايه ، باليني و علوم بهداشتي – زيستي
- انجام پژوهش هاي ميداني براي شناخت مشکلات بهداشتي و سلامت جامعه
- تدوين و آزمون راهکارهاي تداخلي (Inter ventional ) بنيادي براي ارتقاء سطح سلامت جامعه
- توليد دانش در زمينه پزشکي دريايي و فن آوري بيوتکنولوژي پزشکي دريايي
- همگرايي با انقلاب در سيستم هاي اطلاع رساني و فراهم نمودن زمينه جذب تکنولوژي هاي اطلاعاتي
- تدوين پژوهش هاي مشترک بين دانشگاهي – منطقه اي و بين المللي

 


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >