نقشه سایت معاونت تحقیقات و فناوری
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معاونت تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
معرفی معاون تحقیقات و فناوری
تاریخچه، چشم انداز، اهداف و راهبردها
Collapse مدیریت‌هامدیریت‌ها
Collapse مدیریت توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقاتمدیریت توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات
معرفی مدیر
Collapse طرح / پایان نامهطرح / پایان نامه
فلوچارت فرآیندهای طرح و پایان نامه
ثبت پروپوزال طرح یا پایان نامه
راهنمای تدوین هزینه ها
ارسال گزارشات
گرنت (پژوهانه)
کارگروه منطقه ای اخلاق در پژوهش
شورای پژوهشی دانشگاه
کمیته مالی طرحهای پژوهشی
Collapse ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتثبت بیماریها و پیامدهای سلامت
ثبت سرطان
ثبت سینوزیت مزمن
Collapse مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهشمدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
معرفی مدیر
اداره علم سنجی
Collapse واحد انتشارات دانشگاهواحد انتشارات دانشگاه
Collapse مجلات و نشریات دانشگاهمجلات و نشریات دانشگاه
دو ماه نامه طب جنوب
مجله پرستاری گروه های آسیب پذیر
کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
Collapse مدیریت توسعه فناوری سلامتمدیریت توسعه فناوری سلامت
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
مرکز رشد زیست فناوری سلامت خلیج فارس
درباره ما
چارت سازمانی
اولویت های پژوهشی
Collapse سامانه پژوهشیارسامانه پژوهشیار
سامانه پژوهشیار
راهنمای سامانه پژوهشیار
Collapse مراکز تحقیقات مراکز تحقیقات
زیست فناوری خلیج فارس
واحد توسعه تحقیقات بالینی
پزشکی هسته‌ای خلیج فارس
طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
Collapse آزمایشگاه جامع تحقیقاتآزمایشگاه جامع تحقیقات
Collapse معرفی آزمایشگاه جامعمعرفی آزمایشگاه جامع
تاریخچه
اساسنامه
اهداف و محورهای فعالیت
معرفی اعضا
Collapse برخی خدمات ارائه شده در سال 1400برخی خدمات ارائه شده در سال 1400
تعداد مشتری به تفکیک نوع مشتری
تعداد و نوع خدمات ارائه شده در سال 1400
تعداد نمونه به تفکیک نوع
لیست آزمون / خدمات
آزمایشگاه ها
Collapse آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهیآزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی
آزمایشگاه پیش بالینی
آزمایشگاه سلول های بنیادی دریایی
آزمایشگاه مهندسی بافت دریایی
آزمایشگاه ویرومیکس
Collapse درخواست آزموندرخواست آزمون
راهنمای درخواست آزمون
فرم ها
Collapse كميته تحقيقات و فناوری دانشجوييكميته تحقيقات و فناوری دانشجويي
معرفي
سرپرست كميته
شوراي مركزي
واحد پژوهش
مجلات نامعتبر و جعلی
سامانه نوپا
Collapse مخازن سازمانی  Institutional Repositoryمخازن سازمانی Institutional Repository
سامانه مدیریت جامع امور تحقیقاتی (پژوهشیار)
eprints
وابستگی سازمانی (Affiliation)
Collapse پایگاه نتایج پژوهش های سلامتپایگاه نتایج پژوهش های سلامت
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت بوشهر
راهنمای جستجو در سایت
نقشه سایت
تماس با ما
< >