چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse    معاونت تحقیقات و فناوری   معاونت تحقیقات و فناوری
  دكتر اکرم فرهادی (معاون تحقیقات و فناوری)
  نجمه دهقانی (مسئول دفتر معاون)
  امیر سنایی (مسئول فناوری اطلاعات معاونت)
Collapse    اداره امور عمومي   اداره امور عمومي
  علی محمدپور (کارپرداز)
  سعید زارع پور (خدمات)
Collapse    كارشناسان دبیر خانه و دفتر معاونت   كارشناسان دبیر خانه و دفتر معاونت
  سعید زارع پور (ماشین نویس و منشی دفنر معاونت)
Collapse    مديريت توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات   مديريت توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات
Collapse    مدیریت   مدیریت
  دکتر مریم مرزبان
Collapse    گروه توسعه پژوهش و ارزيابي نتايج تحقيقات   گروه توسعه پژوهش و ارزيابي نتايج تحقيقات
  پروانه رضايي (كارشناس امور مالي طرح)
  سمانه غضنفرپور (کارشناس پس از تصویب طرح های تحقیقاتی)
  مهندس اسما بشارت زادگان (کارشناس پیش از تصویب طرح های تحقیقاتی، کارشناس برنامه عملیاتی، کارشناس ارزشیابی)
  فریده شبانکاره نژاد (کارشناس کارگروه منطقه ای اخلاق در پژوهش، کارشناس دکتری پژوهشی، کارشناس ثبت بیماری ها)
  زهرا شبانی (کارشناس پژوهشی، رابط کلان منطقه 5 و رابط بنیاد نخبگان استان بوشهر)
Collapse    مدیریت اطلاع رسانی و هماهنگی کتابخانه ها و منابع علمی   مدیریت اطلاع رسانی و هماهنگی کتابخانه ها و منابع علمی
  دکتر زهرا صفایی (مدیر)
  محسن زارعی (رییس انتشارات و کتابخانه ها)
  خدیجه شبانکاره (کارشناس علم سنجی و پایش، کارشناس ترجمان دانش، کارشناس پاداش مقالات)
  ملکی رضایی حقیقی (کارشناس علم سنجی و پایش، کارشناس ترجمان دانش)
Collapse    مدیریت توسعه فناوری سلامت   مدیریت توسعه فناوری سلامت
  دکتر حسین ارفعی نیا (مدیر)
  دکتر منصور ضیائی (مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه)
  مریم اتابک زاده (کارشناس توسعه فناوری سلامت)
  علی جمشیدی (کارشناس توسعه فناوری سلامت)
  زینب قره داغی (کارشناس توسعه فناوری سلامت و مدیر دفتر مالکیت فکری)
  فاطمه عبدی (کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه)
Collapse    مرکز رشد زیست فناوری دریایی   مرکز رشد زیست فناوری دریایی
  دکتر جاوید اسفندیاری (مدیر مرکز)
  زینب زارع پور (کارشناس مرکز رشد)
  نرگس عرب زاده (کارشناس مرکز رشد)
  الهام صیدالی (کارشناس مرکز رشد)
Collapse    كميته تحقيقات و فناوری دانشجويي   كميته تحقيقات و فناوری دانشجويي
  دکتر سید محمدجواد موسوی (سرپرست كميته تحقيقات و فناوری دانشجويي)
  زینب بهادر (کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی)
  مرضیه قربانی (کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی)

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >