واحد پژوهش

1391/3/6 0:0


مطالعات و تحقيقات : 
 
اعضا اين گروه را جمعي از دانشجويان علاقمند به پژوهش تشكيل مي دهند كه به صورت انفرادي يا مشاركتي درحال مطالعه، تدوين يا اجراي طرحهاي تحقيقاتي هستند.اين گروه با هدف توانمند سازي بنيه علمي-پژوهشي پژوهشگران و به عنوان اولين گام در ورود به عرصه هاي پژوهش شكل گرفته است. دانشجويان علاقمند به پژوهش با مشخص نمودن موضوعات تحقيقي خود، زير نظر اساتيد دانشگاه به مطالعه پرداخته و با تعيين موضوعات مشخص شده از بطن اين مطالعات در جهت تدوين طرح هاي تحقيقاتي گام برمي دارند. هدف دوم از تشكيل گروه هاي مطالعاتي،افزايش بنيه علمي–پژوهشي مدرسين و اعضاء فعال گروه به منظور تدريس در كارگاههاي آموزشي مرتبط است. هدف سوم از تشكيل اين گروه ايجاد تعامل وارتباط بين پژوهشگران فعال، آشنائي با مجموعه تحقيقات در حال اجرا و نيز برقراري ارتباط ما بين دانشجويان جديد الورود و علاقه مند به تحقيق با پژوهشگران فعال دانشگاه است. مسئول گروه مسئوليت ارائه گزارش ماهيانه در خصوص هماهنگي و نحوه برگزاري جلسات و انتخاب موضوعات به کارشناس مسئول کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه و سرپرست کميته را بر عهده دارد. مسئول اين گروه ............ مي باشد.

تكميل بانك موضوع پژوهش و تعيين اولويتهاي آن و ايجاد محيطي مناسب براي تبادل افكار و تشويق دانشجويان به انجام امور پژوهشي از جمله وظائف گروه تحقيقات مي باشد.  

مشاوره : 
 
اين گروه با هدف پاسخ گوئي به نياز محققين جوان جهت رفع نواقص و مشكلات تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي تشكيل گرديده است. اعضاي گروه را جمعي از اساتيد و دانشجويان توانمند در تدريس كارگاههاي پژوهشي تشكيل مي دهند كه به تناسب سليقه و توان خود در زمينه موضوعات روش تحقيق، تعيين حجم نمونه، آناليزهاي آماري، شيوه نگارش پرسشنامه و مقاله نويسي مشاوره دانشجوئي طرحهاي تحقيقاتي را به عهده مي گيرند. بديهي است نام آنان به عنوان همکار درج می شود. مسئول گروه و جدول زمان بندی متعاقباً اعلام خواهد نمود. 
 


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >