معرفي كميته تحقيقات دانشجويي

1391/3/6 0:0

 

کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي ازواحدهاي وابسته به مديريت پژوهشي اين دانشگاه است که با هدف ساماندهي فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان از طريق فراهم نمودن محيطي مناسب براي پژوهش و تفکر خلاق، ايجاد انگيزه و گسترش فرهنگ پژوهش ، آموزش فنون پژوهش، ايجاد ارتباط منطقي بين اساتيد و دانشجويان جهت همکاري در طرحهاي پژوهشي از سال1371 شکل گرفته و فعاليتهاي خود را در شاخه هاي مختلف و در جهت رسيدن به اين اهداف متمرکز ساخته است. 


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >