خدیجه شبانکاره (کارشناس علم سنجی و پایش، کارشناس ترجمان دانش، کارشناس پاداش مقالات)


جهت ارتباط با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

 33450178 077

داخلی 7

آدرس:

بوشهر، ریشهر، خیابان سلمان فارسی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول، معاونت تحقیقات و فناوری


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >