فاطمه عبدی (کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه)


مسئولیت های سازمانی:

کارشناش دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

کارشناس مدیریت توسعه فناوری سلامت

رابط فناوری در معاونت غذا و دارو

نماینده معاونت تحقیقات در امور استاندارد

رابط سایت معاونت تحقیقات و فناوری

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی

دانشگاه شیراز

 

سوابق شغلی:

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری 

مسئول فنی شرکت پیشتاز طب هامین

عضو تیم تحقیق و توسعه شرکت پیشران فناوری همگرا متین

 

سوابق پژوهشی و کارگاه ها:

فایل سوابق

 

راه های ارتباطی:

ایمیل : f.abdi@bpums.ac.ir

شماره تماس: 077-33450178   داخلی:
آدرس: بوشهر، ریشهر، خیابان سلمان فارسی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول، معاونت تحقیقات و فناوری


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >