مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش


جهت ارتباط با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

 33450178 077

آدرس:

یوشهر، ربشهر، خیابان سلمان فارسی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول، معاونت تحقیقات و فناوری


چارت سازمانی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >