لیست جدید اولویتهای پژوهشی تا سال 1405 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منتشر شد.

4 مهر 1402

فهرست اولویتهای پژوهشی تا سال 1405 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مصوب شورای پژوهشی دانشگاه منتشر شد.

جهت اطلاع بیشتر به صفحه اولویت‌های پژوهشی در وبسایت مدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات دانشگاه مراجعه کرده و یا اینجا کلیک نمایید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.