سلسله نشست های تدوین برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضای کمیته برنامه ریزی راهبردی این معاونت

23 تير 1401

سه شنبه 21 تیرماه 1401 شورای راهبردی تدوین برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری سومین جلسه این شورا را در سالن اجتماعات فارابی برگزار کرد.

این جلسه که با حضور دکتر اکرم فرهادی معاون تحقیقات و فناوری و مدیران معاونت و پژوهشکده برگزار می شد به بحث و گفتگو پیرامون تدوین چشم انداز، ماموریت و ارزش ها سپری شد.

در این جلسه دکتر اکرم فرهادی، با مشورت و بارش فکری با مدیران و کارشناسان، چشم انداز، ماموریت و ارزش های معاونت تحقیقات و فناوری را پیش نویس نموده و نهایی کردند.

این سلسله جلسات در راستای تدوین برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری و تا نهایی کردن این برنامه هر سه شنبه ادامه خواهد داشت.

 

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.