فهرست فرم ها

  ثبت نام کارگاه پزشک پژوهشگر
جهت شرکت در کارگاه و دریافت گواهی لطفا ثبت نام بفرمایید.
  کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی Clinical Key - OVID - UpToDate
جهت ثبت نام کارگاه
  ثبت نام سمپوزیوم سلول های بنیادی پرتوان القایی

  فرم پیشنهاد برگزاري همایش
اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از طريق اين فرم مي‌توانند عنوان همايش‌ پيشنهادي خود را جهت طرح و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه اعلام نمايند.
 
< >