دانشجویی


12 آذر 1401
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مطابق بند "ک" انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 1401

 

14 شهريور 1401
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مطابق بند "ک" انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 1401

 

25 ارديبهشت 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1401

 

27 بهمن 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 1400

 

23 آبان 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم 1400

 

2 شهريور 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم 1400

 

8 خرداد 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول 1400

 

17 خرداد 1399
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1399

 

20 بهمن 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 98

 

22 آذر 1398
کارگاه صفر تا صد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

18 آذر 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 98

 

4 آذر 1398
انتصاب دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی بوشهر به عضویت شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

 

2 آذر 1398
کارگاه How to Apply کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

 

3 مهر 1398
پیام تبریک سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دانشجویان ورودی جدید

 

23 شهريور 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 98

 

11 اسفند 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سال 97

 

19 خرداد 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

 

6 مهر 1393
برگزاری همایش ملی- تخصصی دانشجویی گیاهان دارویی و طب سنتی

 
 
 
< >