فـراخـوان جـذب سـرباز نـخبه

1 آبان 1402
فراخوان جذب سرباز نخبه / در مراکز تحقیقات تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پیرو تفاهم نامه مابین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و ستاد نیروهای مسلح به منظور بهره‌برداری از ظزفیت نخبگان کشور، امکان پذیرش سرباز نخبه در مقاطع کارشناسی‌ارشد/ دکتری حرفه‌ای/ دکتری Ph.D از سوی پژوهشکده‌ها/ مراکز تحقیقاتی وجود دارد. متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از ظرفیت‌ها، و یا ارسال رزومه جهت پذیرش در مراکز تحقیقات تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌توانید از یکی از مسیر‌های زیر در ارتباط باشد:

 کارشناس مربوطه: خانم بشارت زادگان

شماره تماس: 09174815673

Email: Tarh@Bpums.Ac.Ir