درباره ما

1396/2/1 0:0

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، با توجه به نقش انكار ناپذير پژوهش در تصميم گيري هاي كلان و توسعه همه جانبه و به لحاظ نياز و موقعيت فعلي كشورمان به توليد علم، مصمم است در راستاي سياست هاي پژوهشي كشور بروز و ظهور خلاقيت ها و استعدادها، بسترسازي نموده و ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت هاي پژوهشي را فراهم نمايد و در نهايت با بكارگيري نتايج تحقيقات براي ايجاد تغيير مناسب، استفاده رسمي و عيني موثر آن را فراهم گرداند. لذا براي نيل به ماموريت فوق، اين معاونت فعاليت هاي خود را در قالب مديريت هاي ذيل ساماندهي نموده است.

  •  مديريت توسعه پژوهش و ارزشيابي تحقيقات
  •  گروه اطلاع رساني پزشكي و شبكه پژوهش
  • گروه توسعه فناوري سلامت

کلمات کلیدی:
معرفی     درباره.ما    

تاریخ بروز رسانی:   12 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >