اهداف و راهبردها

1391/3/2 0:0

تاریخچه:

معاونت پژوهشی و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ابتدا به صورت "مدیریت پژوهشی" و زیر نظر معاونت آموزش و پژوهش کار خود را آغاز کرد و در سال 1390 به عنوان یک معاونت مستقل و در دوره جناب آقای دکتر استوار کار خود را آغاز نمود. ایشان به عنوان اولین معاون تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بوده و این معاونت از آن روز مستقل و یکی از 8 معاونت دانشگاه می باشد. ریاست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه را از سال 1400 سرکار خانم دکتر اکرم فرهادی برعهده گرفتند و تا کنون این مسوولیت بر عهده ایشان میباشد. امروز معاونت تحقیقات در شرایط مناسبی بوده و دارای 3 مدیریت مستقل، 2 کتابخانه مجهز و مجزا، یک پژوهشکده با چهار مرکز تحقیقات و یک مرکز رشد می باشد.

چشم انداز

ما بر آنیم با توکل بر خدا با اهتمام و همیاری پژوهشگران توانمند ، در راستای دستیابی به توسعه ی مرزهای دانش و فناوری های مرتبط در کشور، یکی از دانشگاه های مرجع ، پیشرو و نوآور در گستره پژوهش های مرتبط با سلامت در سطح منطقه و جهان باشیم.

ابزار و وسیله

1-برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر شواهد

2-نگرش سیستمی در تصمیم گیری و استفاده از خرد جمعی

3-نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند پژوهش

4-نیروی انسانی متخصص

5-جذب گرانت های پژوهشی

رسالت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در راستای ظرفیت سازی در حوزه پژوهش و فناوری های سلامت ماموریت دارد بستری مناسب و همه جانبه نگر در موضوعات تحقیقاتی برای پژوهشگران ومحققین از طریق بهره برداری از پتانسیل های پژوهشی موجود در دانشگاه، فعالیت گروهی و تولید علم و فناوری بر پایه پژوهش های کاربردی با تاکید بر اصول اخلاق در پژوهش فراهم نماید و خود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، با توجه به نقش انكار ناپذير پژوهش در تصميم گيري هاي كلان و توسعه همه جانبه و به لحاظ نياز و موقعيت فعلي كشورمان به توليد علم، مصمم است در راستاي سياست هاي پژوهشي كشور بروز و ظهور خلاقيت ها و استعدادها، بسترسازي نموده و ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت هاي پژوهشي را فراهم نمايد و در نهايت با بكارگيري نتايج تحقيقات براي ايجاد تغيير مناسب، استفاده رسمي و عيني موثر آن را فراهم گرداند. لذا براي نيل به ماموريت فوق، اين معاونت فعاليت هاي خود را در قالب مديريت هاي ذيل ساماندهي نموده است.

  •  مديريت توسعه پژوهش و ارزشيابي تحقيقات
  •  مديريت اطلاع رساني پزشكي و شبكه پژوهش
  • مديريت توسعه فناوري سلامت

اهداف و راهبردها : 
- توليد دانش نوين در عرصه علوم پايه ، باليني و علوم بهداشتي – زيستي
- انجام پژوهش هاي ميداني براي شناخت مشکلات بهداشتي و سلامت جامعه
- تدوين و آزمون راهکارهاي تداخلي (Inter ventional ) بنيادي براي ارتقاء سطح سلامت جامعه
- توليد دانش در زمينه پزشکي دريايي و فن آوري بيوتکنولوژي پزشکي دريايي
- همگرايي با انقلاب در سيستم هاي اطلاع رساني و فراهم نمودن زمينه جذب تکنولوژي هاي اطلاعاتي
- تدوين پژوهش هاي مشترک بين دانشگاهي – منطقه اي و بين المللي

 


تاریخ بروز رسانی:   8 فروردين 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >