محور شفافیت (دولت شفاف)

1402/1/19 0:0

با سلام

احتراما، درخصوص این سنجه، این معاونت فاقد ویژگی های مربوط به این سنجه بوده و تبعا اطلاعاتی مربوط به آن وجود ندارد.

این سنجه به معاونت تحقیقات و فناوری ارتباطی ندارد.


تاریخ بروز رسانی:   9 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >