اولویت‌های پژوهشی

1395/7/19 0:0

اولویت های  تحقیقاتی:

1-حیطه بیماریهای واگیر

2-حیطه بیماریهای غیر واگیر

3-حیطه تحقیقات نظام سلامت

4-حیطه علوم دارویی و تغذیه

5-حیطه پرستاریی و مامایی و سالمندی

6-حیطه بهداشت و سلامت محیط

7-حیطه زیست فناوری دریایی

8-حیطه گیاهان دارویی و طب سنتی

9-حیطه حوادث و بلایا

10-حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

11- حیطه دندان پزشکی

12-حیطه علوم پایه

13-حیطه پژوهشی در آموزش

14-حیطه مدیریت منابع

 

 

 

حیطه بیماری کرونا

1-اپیدمیولوژی بیماری کرونا

2-طراحی و ساخت کیت تشخیص مولکولی

3-طراحی و تولید کیت سرولوژی

4-طراحی و تولید واکسن

5-ساخت داروهای ضد کرونایی

 

 

 

حیطة بیماری‌های واگیردار

 

1-      مطالعه بر روی بیماری‌های نوپدید و بازپدید در استان

2-      بررسی اپیدمیولوژیک بیماری‌های واگیر شایع در استان

3-      مطالعه اپیدمیولوژیک، تشخیصی و درمانی عفونت‌های شایع میکروبی (باکتری، ویروس، قارچ و انگل) در استان

4-      همه‌گیر شناسی، پیشگیری و درمان ایدز

5-      مطالعه بر روی بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و راهکارهای کنترل آن

6-      مطالعه بر روی بیماری های منتقله از راه آب و غذا

7-      عفونت های دستگاه تنفسی

8-      اتیولوژی، همه‌گیر شناسی، تشخیص، پیشگیری و درمان هپاتیت

9-      غربالگری، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی منتقله از راه جنسی

10-   مطالعه بر روی نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماری‌های واگیردار

11-   مطالعه بیماری‌های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

12-   مقاومت‌های میکروبی و راه‌های کنترل آن

13-   تعیین تنوع و گونه‌های حشرات ناقل بیماری‌ها

14-   عفونت‌های بیمارستانی

15-   اپیدمیولوژی و درمان بیماری‌های شایع پوستی

 

 

حیطة بیماری‌های غیر واگیردار

1-      مطالعه بیماری‌هایی مزمن شایع استان(به ویژه قلبی و عروقی) (پیشگیری، درمان و بازتوانی)

2-      اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی دیابت

3-      پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطان‌ها

4-      اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح و حوادث (خانگی، شغلی و جاده‌ای)

5-      اپیدمیولوژی و پیشگیری و شناسایی زود هنگام باز توانی سوءمصرف مواد، داروها و روانگردان‌ها

6-      راهکارهای اجرایی نظام ثبت سرطان در استان

7-      اتیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بزهکاری و اختلالات رفتاری

8-      اتیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک و چاقی و سوءتغذیه

9-      پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های تیروئید

10-   پیشگیری و تشخیص بیماری‌های ژنتیکی

11-   پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های خون (با تأکید بر تالاسمی، سیکل سل و...)

12-   اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی استئوپروز

13-   کاهش بار بیماری‌های روحی و روانی و خودکشی

14-   تشخیص و درمان اختلالات هورمونی

15-   اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های نقص ایمنی و اتوایمیون

16-   تشخیص و درمان نوین بیماری‌های مغز و اعصاب ( با تأکید بر سکته های مغزی، بیماری‌های دژنراتیو و...)

17-   بررسی اپیدمیولوژیک، تشخیص و درمان بیماری‌های چشم

18-   علل اختلالات رشد در کودکان و کنترل آن

19-   ارزیابی مداخلات کاهش بار بیماری‌های غیر واگیردار و پایش آن

20-   اپیدمیولوژی، درمان و بازتوانی بیماری‌های ریوی (COPD، تومورهای ریوی و...)

 

 

حیطة تحقیقات نظام سلامت

1-      مطالعه روش‌های ارتقای سلامت زنان باردار

2-      ارتقای ایمنی بیمار (Patient Safety)

3-      ارائه الگوهای مناسب برای ارتقای شیوه‌های زندگی سالم (تأکید بر گروه آسیب پذیر)

4-      مداخلات مؤثر در کاهش سوانح و حوادث

5-      مداخلات مؤثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه

6-      ارتقای بهداشت باروری و سلامت زنان باردار

7-      ارتقای فرآیندهای خدمت رسانی به بیماران در اورژانس بیمارستان‌ها

8-      مطالعه نیازهای بهداشتی جامعه و مدیریت برنامه های مداخله ای طراحی شده

9-      عدالت در سلامت

10-   تدوین مدل مدیریت یکپارچه اطلاعات نظام سلامت

11-   محاسبه سال‌های از دست رفته عمر مرتبط با مرگ‌های قابل پیشگیری در استان

12-   بررسی مشکلات و راهکارهای اجرایی نظام ثبت سرطان در استان

13-   ارائه راهکارهای مناسب کاهش مرگ نوزادان

14-   ارتقای کمی و کیفی بیمه های سلامت

15-   مدیریت تأمین و تشخیص منابع ( انسانی، مالی و تجهیزات) در سلامت

16-    ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت با تأکید بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و پاسخگویی

17-   مسائل حقوقی، اخلاقی و قوانین در حیطه سلامت

18-   ارائه مدل مناسب برای ارتقای مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های بین بخشی

19-   رضایتمندی مردم از اجرای برنامه های تحول سلامت

20-   طرح تحول سلامت و تاثیر در ارایه خدمات مربوط به سلامت در مناطق شهری و روستایی

 

حیطة علوم دارویی و تغذیه

1-      ارتقاء بهداشت مواد غذایی

2-      تشخیص تقلبات در مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

3-      تشخیص آلاینده ها (سموم دفع آفات نباتی، سموم بیولوژیک، سموم فلزی، افزودنی و سایر آلاینده های شیمیایی)

4-      کاهش حدود مجاز فاکتورهای بحرانی قند، چربی و نمک در محصولات تولیدی مواد غذایی

5-      شناسایی ترکیبات و منابع جدید با منشاء دریایی به عنوان غذاهای نوپدید

6-      مطالعات تعیین استاندارها و حدود مجاز و پایش فرآورده‌های لبنی سنتی

7-      مطالعات سلامت و توسعه فرآوری محصولات غذایی بومی استان

8-      مطالعات فارماکو اپیدمیولوژی

9-      ثبت و کنترل عوارض داروها

10-   ارتقاء انطباق تجویز داروها با دستورالعمل‌های موجود

11-   بررسی و الگوسازی صحیح مصرف داروهای بدون نسخه در استان

12-   بررسی مقاومت‌های آنتی بیوتیکی

13-   تضمین کیفیت در تولید، توزیع و نگهداری دارو و غذا

14-   مطالعات مرتبط با مداخلات دارویی

15-   بررسی وضعیت خطاهای دارویی در نسخ پزشکان استان

 

 

 

 

حیطة پرستاری و مامائی و سالمندی

1-      توانمندسازی سالمندان و خانواده

2-      خود مدیریتی سالمند در بیماری‌های مزمن

3-      پیشبرد سالمندی فعال Active Aging

4-      ساختارهای مراقبتی از سالمندان در کشور (مراقبت های رسمی و غیر رسمی)

5-      اختلالات شناختی و حافظه در سالمندان

6-      راهکارهای بهبود سالمندان بر اساس داده های کوهورت

 

حیطة بهداشت و سلامت محیط

1-      پایش کیفیت منابع آب شرب و ارزیابی خطر آلاینده ها

2-      شناسایی منابع و رفتار آلاینده ها در منابع آب و کنترل آنها

3-      مدیریت فاضلاب ها با رویکرد Zero Discharge

4-      بررسی آلاینده های شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و ارائه مداخلات مناسب

5-      بررسی و پایش زیست محیطی آلاینده های ناشی از پسماند و کنترل آنها

6-      بررسی و پایش اثرات آلاینده های هوا بر محیط زیست و کنترل آنها

7-      بررسی وضعیت بهداشت محیط اماکن عمومی

8-      بررسی وضعیت سلامت شناگاه های استان

9-      تأثیر دکل های فشار قوی برق بر سلامت جامعه

 

حیطة زیست فناوری دریایی

1-      ساخت داربست‌های بافتی با استفاده از فرآورده‌های زیستی دریایی

2-      فرآوری ملکول‌های زیستی دریایی جهت رهایش دارو

3-      سنتز داروها و فرآورده های طبیعی دریایی

4-      استخراج و بهینه سازی فرآورده های دارویی، بهداشتی و آرایشی از میگروآلگ های دریایی

5-      همگرا نمودن فناوری نانو با زیست فناوری جهت استخراج، سنتز و بازطراحی ملکول‌های فعال زیستی دریایی

6-      به کارگیری بیولوژی سینتتیک در گسترة زیست پزشکی جهت تولید فرآورده های فعال زیستی

7-      فناوری رشد سلول های بنیادی از زیستمندان دریایی

8-      ساخت ذرات نانو با استفاده از فرآورده های زیستی دریایی

9-      طراحی ملکول های آنالوگ دریایی با اثر دارویی

10-   جداسازی ملکول‌ها و ترکیبات زیستی فعال دریایی با اثرات ضد میکروبی، ضد سرطان و تنظیم کنندگی سیستم ایمنی

11-   به کارگیری فناوری امیکس در شناخت مسیرهای بیولوژیک و عملکرد گیرنده‌ای فرآورده های فعال زیستی دریایی

12-   طراحی شیوه های ترانوستیک در گسترة پزشکی

13-   فناوری های تصویربرداری ملکولی جهت تشخیص و شناسایی بیماری ها و پاتوژن ها

14-   فناوری های وابسته به رادیومیکس

15-   توسعه رادیوداروها در سطح آزمایشگاهی

16-   توسعه تصویربرداری از سیستم عصبی

 

 

 

حیطة گیاهان دارویی و طب سنتی

1-      شناسایی گیاهان دارویی و جلبک‌های خلیج فارس (تدوین بانک زیست اطلاعات گیاهان دارویی)

2-      شناسایی گونه های مختلف گیاهان دارویی در استان

3-      تعیین و استخراج مواد مؤثره گیاهان دارویی استان

4-      استفاده از فناوری های نوین در فرآیند تولید داروهای گیاهی

5-      اثرات سایتو توکسیسیتی و ایمونولوژیکی گیاهان دارویی استان

 

حیطة حوادث و بلایا

1-      میزان آمادگی در حیطه های مختلف بلایا (شامل دانش، زیرساخت ها، پدافند غیر عامل)

2-      کیفیت خدمات پایگاه های اورژانس

3-      اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در حوادث و بلایا

4-      تدوین استانداردهای ایمنی مراکز بهداشتی و درمانی در برابر حوادث و بلایا

5-      چگونگی مدیریت حوادث غیر مترقبه، چالش ها و راهکارهای مناسب

6-      اپیدمیولوژی ترومای ناشی از حوادث فیزیکی و راهکارهای کاهش مرگ و میر ناشی از آن

 

حیطة عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

1-      مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و اجرای مداخلات به منظور ارتقاء سلامت در مناطق شهری و روستایی استان

2-      مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر شیوع و بروز بیماری‌های واگیر و غیرواگیر و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر در استان

3-      مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با انواع سرطان و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل انواع سرطان‌ها

4-      مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری های قلبی-عروقی و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی-عروقی

5-      مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری های روحی-روانی و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های روحی-روانی

6-      مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری های متابولیک و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های متابولیک

7-      مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با سوانح و حوادث (جاده ای، خانگی، شغلی و طبیعی) و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث

8-      مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

9-      مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با خودکشی و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

10-   مطالعه سلامت و ایمنی غذا و عوامل اجتماعی مرتبط با آن و اجرای مداخلات به منظور ارتقاء سلامت و امنیت غذایی در استان

11-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف دخانیات و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

12-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آنها

13-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با رفتارهای پرخطر و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آنها

14-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت دهان‌و‌دندان و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

15-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری ایدز و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

16-    مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری سل و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

17-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مالاریا و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

18-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری‌های اسهالی و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

19-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مرگ مادر باردار و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

20-   مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مرگ کودکان‌ زیر یکسال و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری‌ وکنترل آن

21-   مطالعه میزان سواد سلامت در اقشار مختلف جامعه و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

22-   مطالعه تئوری و الگوهای رفتار در برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

23-   اثربخشی روش های مختلف آموزش و بهداشت و ارتقای سلامت

24-   ارزیابی فیلدهای تحقیقاتی به منظور اجرای مطالعات مداخله ای مرتبط با ارتقاء سلامت

25-   مطالعه سبک و کیفیت زندگی در بیماران و افراد سالم جامعه

26-   مطالعه خود مراقبتی در بیماری های مزمن

27-   مطالعه درک، شناخت، آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماری‌ها و عوامل خطر سلامت

28-   مطالعه نیازهای سلامت (ارزیابی جامعه و اولویت بندی نیازها و مشکلات)

29-   اپیدمیولوزی و راه های کنترل اعتیاد به مواد مخدر و الکل و پیامدهای ان

30-   پیشگیری و درمان ناشی از اسیب های فردی و جمعی ناشی از جنگ

 

حیطة دندان پزشکی

1-      کاربرد فناوری های نوین (نظیر لیزر، نانو تکنولوژی، امواج رادیویی و هسته ای و ...) در دندان پزشکی

2-      ساخت و ارتقاء مواد و تجهیزات دندان پزشکی

3-      بررسی اثرات زیست محیطی وسایل و مواد مورد استفاده در دندان پزشکی

4-      اتیولوژی و مطالعه روش های ارزیابی و ارتقاء فرآیندهای پیشگیری، تشخیص و درمان در دندان پزشکی

5-      مطالعه راهکارهای ارتقاء سطح آگاهی و بهبود عملکرد جامعه و متخصصین در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان

6-      اپیدمیولوژی بیماری های دهان و دندان

7-      کاربرد زیست فناوری ( با تأکید بر بیوتکنولوژی دریایی) در دندان پزشکی

8-      ارتقای کیفیت ارائه خدمات در دندان پزشکی

 

حیطه علوم پایه

1                     مطالعات ملکولی بیماریهای واگیر با شیوع، مرگ و میر و هزینه بالا

2                     مطالعات مولکولی و ایمونولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمان‌های نوین (منوکلونال آنتی‌بادی)

3                     بررسی ژنتیک مولکولی بیماریهای شایع غیرواگیر (با تأکید بر تالاسمی، هموفیلی، اختلالات شنوایی و بینایی، نورودژنراتیو، قلب و عروق با تأکید بر تشخیص، درمان و بازتوانی)

4                     مکانیسم‌های سلولی مولکولی و ژنتیکی مقاومتهای دارویی

5                     مطالعات مرتبط با تهیه کیت‌ها و روش‌های تشخیصی نوین در غربالگری و تشخیص‌های دقیق زودرس بیماریها (مانند PGD، RT-PCR )

6                     بررسی ژنتیک، پاتولوژی و بیولوژی مولکولی تومورها به منظور تشخیص، عملکرد و درمان

7                     تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی (به منظور تشخیص، نحوه عملکرد و درمان)

8                     مطالعه و تحقیق در مورد سنتز آنزیم‌ها، اگزوپلی ساکاریدها، هورمونها، فاکتورهای انعقادی و با کاربرد در پزشکی

9                     ایمنی‌شناسی پیوند عضو و پروتز

10                  درد و مکانیسم‌های کاهش آن

11                  ژن درمانی

12                  مطالعه و شناخت ایمنولوژیک جمعیت سالم و بیمار با تأکید بر انواع بدخیمی و اختلالات اتوایمون

13                  فارماکوژنومیکس

14                  مطالعات سلولی مولکولی و ژنتیک ناباروری

15                  مطالعات ترانسژنیک به منظور شناخت بیماریها، مقاومت دارویی

16                  ایمونوژنتیک بیماریهای آلرژیک

17                  مطالعات مرتبط با بیوسنسورها

18                  ایمونودرماتولوژی

19                  مطالعه سینتیک آنزیم‌ها

20                  مطالعات در زمینه سیگنالهای سلولی

حیطه پژوهش در آموزش

1. تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی                                  

2. ارزشیابی آموزشی (دانشجو، استاد و برنامه)               

3. مدیریت و رهبری آموزشی                                             

4. مشاوره و حمایت دانشجویی                                           

5. روش‌های یاددهی-یادگیری

6. طراحی و تولید محصولات آموزشی

7. اجرا و ارزشیابی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

8. یادگیری الکترونیکی

 

حیطه مدیریت منابع

1.مدیریت منابع انسانی

2.توسعه فناوری اطلاعات

3.تحول اداری و بهبود سازمانی

4.مدیریت مالی، بودجه و اقتصاد مقاومتی

5.اخلاق حرفه ای، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

6.مدیریت فضای فیزیکی، تجهیزات و ملزومات پزشکی

کلمات کلیدی:
اولویت‌.های     پژوهشی    

تاریخ بروز رسانی:   5 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | فايل متن
< >