آيين نامه ها و دستورالعمل ها

1391/3/6 0:0

 كتاب آيين‌نامه‌ها، فرآيندها و دستورالعمل‌هاي معاونت پژوهشي

 تغييرات بخش حمايت مالي آئين نامه همايش هاي خارجي

راهنمای مالی طرح های تحقیقاتی ( بخشی از فایل آیین نامه نحوه براورد و تخصیص بودجه طرح های تحقیقاتی)

 دستور عمل حق چاپ مقالات مصوب 10/07/1395

 دستور عمل حق تشويق چاپ مقالات در مجلات معتبر و همایش های داخلی مصوب 10/7/1395

 آئين نامه و شيوه نامه طرح اعطاي پژوهانه

 نحوه استفاده از داده های سلامت

  شركت در همايش هاي خارجي

  آئین نامه شورای انتشارات 
 
  فرصت هاي مطالعاتي

اخلاق در پژوهش

 ثبت اختراعات

  آیین نامه گرنت های ارتباط با صنعت و جامعه (ویرایش تابستان 1400)

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 

  دستور العمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت


تاریخ بروز رسانی:   5 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >