فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 49

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
ضرورت وجود کد کمیته اخلاق برای خلاصه مقالات 1395/4/29
مصوبه دهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش درخصوص نحوه استفاده از داده های سلامت 1395/4/29
دسترسی به فرم پيش نويس طرح پژوهشی مطالعات مرور نظام مند 1395/3/25
فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1395/2/19
لیست نشریات ایرانی ایندکس شده در Pubmed ,ISI و Scopus 1395/1/30
دانلود تقویم سال 1395 1394/12/3
چهارمین فراخوان طرح های پژوهشی سال 1394 1394/10/13
پذیرش مقالات در مجله IJHS 1394/10/7
برگزاری سومین کنفرانس بیو الکترو مغناطیس ایران </