اهداف و راهبردها

1391/3/2 0:0

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، با توجه به نقش انكار ناپذير پژوهش در تصميم گيري هاي كلان و توسعه همه جانبه و به لحاظ نياز و موقعيت فعلي كشورمان به توليد علم، مصمم است در راستاي سياست هاي پژوهشي كشور بروز و ظهور خلاقيت ها و استعدادها، بسترسازي نموده و ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت هاي پژوهشي را فراهم نمايد و در نهايت با بكارگيري نتايج تحقيقات براي ايجاد تغيير مناسب، استفاده رسمي و عيني موثر آن را فراهم گرداند. لذا براي نيل به ماموريت فوق، اين معاونت فعاليت هاي خود را در قالب مديريت هاي ذيل ساماندهي نموده است.

  •  مديريت توسعه پژوهش و ارزشيابي تحقيقات
  •  مديريت اطلاع رساني پزشكي و شبكه پژوهش
  • مديريت توسعه فناوري سلامت

اهداف و راهبردها : 
- توليد دانش نوين در عرصه علوم پايه ، باليني و علوم بهداشتي – زيستي
- انجام پژوهش هاي ميداني براي شناخت مشکلات بهداشتي و سلامت جامعه
- تدوين و آزمون راهکارهاي تداخلي (Inter ventional ) بنيادي براي ارتقاء سطح سلامت جامعه
- توليد دانش در زمينه پزشکي دريايي و فن آوري بيوتکنولوژي پزشکي دريايي
- همگرايي با انقلاب در سيستم هاي اطلاع رساني و فراهم نمودن زمينه جذب تکنولوژي هاي اطلاعاتي
- تدوين پژوهش هاي مشترک بين دانشگاهي – منطقه اي و بين المللي

 


تاریخ بروز رسانی:   1 مهر 1392

تعداد بازدید:   ۹۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >