روزبه صفري پور (كارشناس ارزيابي مقالات و همايش هاي داخلي)کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی زبان انگلیسی
پست سازماني: كارشناس پژوهشي (حق التشویق مقالات)
تلفن : داخلي 350
 
شرح وظایف
 
فرآیند اجرای حق التشویق:
·         بررسی مقاله ارائه شده
·         تکمیل فرم تقاضا توسط ارائه دهنده
·         پیوست مدارک استنادی به بانکهای اطلاعاتی
·         بررسی صحت مداراک
·         اقدام جهت حق التشویق
 
فرآیند حق التشویق مقالات
 
 
معاونت پژو.هشی به منظور شرکت فعالانه جامعه دانشگاهی در همایش های داخلی موظف به برنامه ریزی ،شناسایی مشکلات و موانع پژوهشی و اطلاع رسانی است به همین منظور آیین نامه و دستورالعمل همایش های داخلی مصوب شورای پژوهشی پیرامون حمایت مالی و رفاهی مدیریت پژوهشی از اعزام محققین از طریق سایت در اختیار شما قرار گرفته است.
شرح وظایف:
 پیش از شرکت در همایش:
1- ارسال مدارک ذیل به حوزه معاونت پژوهشی به انظمام درخواست کتبی
 • نامه پذیرش و دعوت که توسط دانشگاه یا موسسه میزبان ارسال شده است
 • نامه معرفی از واحد کار،مدیر گروه و یا دانشکده
 • یک کپی از چکیده مقاله
 • تعیین زمان دقیق شرکت در کنگره و مسیر های رفت و برگشت به صورت مکتوب
 
2- تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 • تنها مقالاتی که نام دانشگاه علوم پژشکی بوشهر در آن قید شده باشد در شورا مورد بررسی قرار می گیرد
-3 در صورت تایید معاونت پژوهشی، صدور ماموریت و معرفی به واحد کارپردازی جهت تهیه بلیط از سوی معاونت پژوهشی صورت می گیرد.
 
-4 حمایت مالی دانشگاه شامل:
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هزینه اسکان به عهده دانشگاه نمی باشد
 •  هر یک از کارشناسان،مربیان و اعضا هیئت علمی تنها 2 بار در سال مجاز به استفاده از حمایت مالی دانشگاه به منظور ایاب و ذهاب هر شرکت در کنگره های داخلی می باشد
 • حق شرکت در همایش منحصر به فرد است و قابل جابه جایی نمی باشد
 • در صورت عدم شرکت نویسنده اول نویسنده دوم می تواند با ارئه مدارک در همایش شرکت نماید
 • گواهی ارائه مقاله باید به نام شرکت کننده صادر شده باشد
 •  در صورت شرکت دو نویسنده از یک مقاله پرداخت هزینه ها فقط به یک نفر تعلق می گیرد.
پس از بازگشت:
مدارک ذیل به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل داده شود:
 • تصویر خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه خلاصه مقالات(2عدد)
 • تصویر گواهی شرکت در همایش (2 عدد)
 • تصویرجلد کتابچه خلاصه مقالات (2عدد)
 • اصل لاشه بلیط(به هیچ وجه کپی قابل قبول نمی باشد)
 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >