الهام صيدالي (كارشناس روابط بين الملل و همايش هاي خارجي)مدرك تحصيلي : کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
پست سازماني : مترجم و کارشناس روابط بین الملل
آدرس ايميل:E.Seydali@Bpums.Ac.Ir
تلفن : 348
فرايند : شرکت در همایش های خارجی
مقدمه: بمنظور تسریع در روند اداری اعزام اعضای هیات علمی به همایش های علمی خارج از کشور ونهادینه کردن این روند و به منظور گسترش تبادلات علمي بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي اعضاي هيإت علمي و محققين دانشگاه , دانشكدهها تسهيلاتی جهت شرکت در همايش هاي علمي بين المللي مقرر شده است.
تعريف فرايند : فرایند تسهیل شرکت اعضای هیات علمی در همایش های خارجی
مدارك مورد نياز :
 
مدارک پیش از شرکت در همایش خارجی:
 
 •  نامه در خواست شرکت در همایش
 •  نامه پذیرش از دبیرخانه همایش
 • چکیده مقاله پذیرش شده (نسخه الکترونیک) با Affiliation دانشگاه: Bushehr University Of Medical Sciences
 • فرم ماموریت با امضای معاونت آموزشی
 
مدارک پس از شرکت در همایش خارجی (حداکثر دو هفته پس از اتمام همایش):
 •  اصل بلیط های مسافرت
 •  اصل رسید مبلغ ثبت نام در همایش
 • کپی مقاله یا پوستر ارائه شده، با سربرگ همایش
 •  کتاب مقالات همایش یا کپی جلد و مشخصات
 • گواهی ارائه مقاله یا پوستر
 • گزارش شرکت در همایش به صورت کتبی (فرم) و شفاهی (همراه با اسلاید) با فراخوان قبلی

  1) سایر امور مرتبط با واحد امور بین الملل

  2) ترجمه

  3) انجام مکاتبات به زبان خارجه

 


 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >