ضوابط نگارش گزارش پاياني طرح تحقيقاتي بر اساس الگوي 1-3-25

3 تير 1396

پژوهشگران ارجمند

با سلام و احترام

بر اساس ضوابط نگارش گزارش پاياني طرح تحقيقاتي بر اساس الگوي 1-3-25 فایل زیر جهت راهنمایی حضرتعالی قرار داده شده است.

فایل راهنمای نگارش پایانی طرح

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.