عدم امکان بررسی اخلاقی گذشته نگر و کددهی به طرح های پژوهشی

19 ارديبهشت 1396

با سلام

احتراما همانگونه که مستحضريد، درپي اعتبارسنجي کميته هاي اخلاق در پژوهش کشور و صدور اعتبارنامه و کد اختصاصي براي تمامي کميته هاي تاييد شده توسط کميته ي ملي اخلاق در پژوهش، بررسي و کددهي به کليه ي طرحهاي تحقيقاتي در کميته هاي اخلاق در پژوهش، با توجه به دستورالعمل جديد ضروري ميباشد.
لذا با توجه به الزامي بودن اختصاص کد مصوبه ي کميته ي اخلاق به تمامي طرح هاي پژوهشي مورد بررسي در كميته و ضرورت استناد به اين كد اختصاصي در گزارش ها، مستندات و مقالات منتج از هر طرح تحقيقاتي، از ابتداي سال ۱۳۹۴ فقط کارآزمايي هاي باليني داراي کد مصوبه کميته اخلاق تاييد شده از طرف کميته ملي اخلاق در پژوهشه اي زيست پزشکي، قابل ثبت در سامانه ثبت کارآزمايي باليني بوده و طبق دستور رئيس کميسيون نشريات وزارت بهداشت به سردبيران کليه ي مجلات علمي و پژوهشي معتبر و داراي (IRCT) ايران مجوز کشور، مقالات پژوهشي اي قابليت چاپ در مجلات را دارند که داراي کد اختصاصي کميته اخلاق طبق چارچوب ابلاغ شده باشند.
در سال ۹۴ با توجه به مشکلات پيش آمده درخصوص برخي پژوهش هاي ارزشمند انجام شده و يا در حال اجرا و مقالات منتج از طرح هاي پژوهشي فاقد کد اختصاصي، کميته ي ملي اخلاق در پژوهش با اکثريت آرا موافقت کرد که معاونت هاي پژوهشي طي فراخواني به کليه ي پژوهشگران، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و ساير ذينفعان، طرحهاي پژوهشي را فقط تا پايان اسفندماه سال ١٣٩٤ مورد بررسي مجدد قرار داده و کد اختصاصي ارائه نمايند. پیرو مصوبات قبلی مجددا تاکید می گردد که صدور تاییدیه اخلاقی برای پژوهش هایی که قبل از گرفتن تاییدیه کمیته اخلاق انجام آنها شروع شده است، اعم از اینکه پژوهش پایان یافته باشد و یا در حال انجام باشد؛ مطلقًا ممنوع است. فقط براي طرحهايي که قبلا در کميته هاي اخلاق در پژوهش مورد بررسي و تصويب قرار گرفته اند و در حال حاضر براي ثبت در سامانه ي ثبت کارآزمايي هاي باليني نياز به دريافت کد اختصاصي با فرمت جديد دارند، امکان ارائه کد جديد با استناد به مصوبه ي قبلي وجود دارد. لذا در ساير موارد، بررسي گذشته نگر طرحهاي پژوهشي و اختصاص کد اخلاق در پژوهش از جانب کميته هاي اخلاق به هيچ عنوان پذيرفته شده نيست و مصداق تخلف پژوهشي محسوب ميگردد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.